Tvättstuga, övernattningsrum och bastu

TVÄTTSTUGA

C:UsersAstDesktopTvättstuga Hedenhus

Bokning av tvättstugan gör du på bokningstavlan som sitter i anslutning till tvättstugan. Du har en egen "tvättkloss" som tillhör och representerar din lägenhet, "tvättklossen" måste tas bort efter avslutad tvättid.

Du kan endast boka din tid för tvätt med denna tvättkloss. Har du ingen kloss, köper du en av vicevärden.

ÖVERNATTNINGSRUM OCH BASTU

Bokning av övernattningsrummet och bastun gör du på listan vid bokningstavlan som är uppsatt i anslutning till tvättstugan.

Övernattningsrummet har företräde före bastun.

Övernattningsrummet kostar 150kr per natt att hyra och du bokar först på listan vid tvättstugan, sedan tar du kontakt med Anders Magnusson, Anna Lenah Elgströms  väg 25 , tel 0730-628445 för mer information. Till Anders betalar du alla hyrda nätter i förskott, och kvitterar ut en nyckel.

Övernattningsrummet ligger vägg i vägg med tvättstugan, så man får som hyresgäst vara beredd på ev. störande ljud från tvättstugan.

C:UsersAstDesktopBastu o Övernattningsrum Hedenhus

Föreningsgården

På dagtid hyrs en del av föreningsgården ut till föräldrarkooperativa förskolan Hedenhös.                                                         

Är du intresserad av hur kooperativet fungerar, kontakta förskolans personal på tfn 019-25 20 90 eller genom ett besök. 

Det finns möjlighet att hyra lokalerna på kvällar och helger för egna sammankomster, fester, möten och liknande. Detta gäller bostadsrättinnehavare i vår förening samt föräldrar till barn på förskolan/föräldrarkooperativet. Kontakta Anders Magnusson, Anna Lenah Elgströms  väg 25 , tel 0730-628445 för mer information.

Lekplatsen innanför föreningsbyggnadens staket får endast användas övriga boende efter att förskolan har stängt.