Skötsel av värme och ventilationssystem
När du rengör bostadens ventilation och återvinningssystem får du bättre miljö och återvinning som sänker dina kostnader.
Rengörning, byte av filter ska göras minst 2 ggr per år. Filter kan du köpa på expeditionen.

Ventilation
Har ni frågor angående ventilationen kontakta vicevärden
Stefan Gollner.