Gatunamn
Brf Hedenhus ligger i stadsdelen Mellringe i Örebro.

Föreningens vägar har fått namn efter tre berömda kvinnor.

 

Greta Adrian
Gymnastikdirektör i Örebro. Född 13 mars 1893 i Örebro.

"Var liksom sin make gymnastiklärare i Örebro och framstående ledare inom den frivilliga gymnastiken. Makarna utformade den s.k. Örebro-gymnastiken, känd för nytänkande inom såväl den manliga elitgymnastiken som kvinnogymnastiken". (NE 1 s.63)
I GCI-GIH:s årsskrift 1979 kallas hon "Den svenska gymnastikens moder". Hon startade en kvinnlig gymnastikgrupp med namnet "De grå".
År 1915 gick nyutexaminerade Greta Borg, som var hennes flicknamn, upp på Karolinska läroverket i hemstaden för att höra sig för om arbete. Gymnastikläraren där hette Karl Fredrik Samuel "Sam" Adrian. Greta Borg blev snart Greta Adrian och ett livslångt samarbete inom yrket, skola och hem hade tagit sin början.
Greta Adrian vikarierade för sin man när han var inkallad och var därmed den första kvinnan i landet som ledde manlig gymnastik, vilket ansågs av många som synnerligen olämpligt.
Hon tog också iniativ till arbetsplatsgymnastik under arbetstid.
Greta Adrian bodde med sin familj i stadsdelen Mellringe i Örebro under närmare 25 år. Hon dog 88 år gammal.

 

Annalisa Forssberger
Författarinnan Annalisa Forssberger föddes i Dalarna i Husby socken år 1906.

Hon var dotter till förvaltaren på brukssågen och uppvuxen på flygelbyggnaden Äppelbo. Som 20-åring gifte hon sig med en arbetare från Långshyttan, dit hon också flyttade. Hon tog genom detta ett kliv över en klart markerad klassgräns, något som senare skulle prägla hela hennes författarskap.

Annalisa Forssberg lämnade Husby socken för gott 1942. Efter några år i Stockholm bosatte hon sig i Örebro, där hon bodde fram till sin död 1988.
Hon skrev ett tjugotal böcker och många artiklar och essenser. Hennes skildringar om bruksmiljön och om Stjärnsund i Dalarna är väl kända, genom bland annat böckerna, "Det förvandlade bruket" och "Minnen från Äppelbo".

 

Anna-Lenah Elgström
Anna Lenah Elgström, född 1884 i Helsingborg, var en svensk författare. Hon studerade konst i Stockholm och Paris och skrev i Social-Demokraten fram till 1948. Hon var aktiv inom kvinno- och fredsrörelsen som mycket av hennes böcker handlar om. Hon gifte sig 1912 med teaterchefen Gustaf Collijn.

Anna Lenah Elgström var även med och bildade Rädda Barnen i Sverige år 1919. Hon var en kvinnlig modernist och feminist. Hon avled 1968.
Ett vårdboende på Mellringevägen har även uppkallats efter henne, Elgströmska huset.


Stadsdel

Vad betyder Mellringe?
Mellringe, som ligger i västra stadsdelen av Örebro, skrevs år 1291 "Mäldrungä" och 1303 "Mäldrungi". Det rör sig om ett gammalt namn med ändelsen -unge som anslutits till den vanliga varianten -inge. Flera by- och sockennamn i Närke finns just med denna ändelse, t. ex. Hidinge, Kräcklinge och Tysslinge.

En annan tolkning är att namnet har sitt ursprung i ordet "Mjäldr" som betyder "sandig terräng", vilket skulle passa bra med den geologiska kartans bild av platsens naturmiljö. Dock en mycket osäker tolkning.
Mellringe var från början en by, som på 1500-talet omfattade tre hemman frälsejord, utarrenderade till landbor, samt en skatteutjord. Under tidiga hälften av 1600-talet ägdes två hemman av riksdrotsen Per Brahe d.y., och 1645 tillhörde de riksmarsken Jakob De la Gardie. Det tredje hemmanet ägdes 1650 av landshövdingen Abraham Leijonhufvud på Hjälmarsberg.

Efter reduktionen indrogs alla tre hemmanen till kronohemman. I mitten av 1700-talet övergick de i privat ägo. Mellringe herrgård var ett av Per Brahe d.y hemman, och inköptes av Örebro stad 1942. De sista ägarna var änkefru Emelie Andersson och hennes son Torsten Julius Mellringer.
1956 tog Örebro stadsfullmäktige beslut om att säja delar av Mellringe egendom till staten för uppförande av sinnessjukhus som stod klart 1963.

Mellringe idag är en stadsdel i Örebro med bland annat skolverksamhet och äldrevård.
Frälsejord = jord tillhörande kyrkan eller adeln som var befriad från skatt till kronan.
Reduktionen = Karl XI:s reduktion på 1680 -talet då en stor del av frälsejorden återgick till kronan.
Kronhemman = fastighet på jord ägd av kronan.