Styrelsen
Styrelsen håller oftast sammanträde andra torsdagen i månaden med uppehåll under sommar, jul och nyår. Mötena hålls i expeditionsbyggnaden.

Styrelsens sammansättning

From Juni 2017-Maj/Juni 2018

Anneli  Anneli Sundqvist - Ordförande    Mobilnr: 070-7194395

 Leif Leif Yngström - Vice Ordförande    Mobilnr: 070-6631954        

14  Kenth Eriksson - Sekreterare

Sofia  Sofia Andersson - Ledamot

Kenneth  Kenneth Sundqvist - Ledamot

C:UsersAstDesktopAlmaz bild  Almaz Ahl - Ledamot

Ermina Gacic Ermina Gacic - Ledamot

 

Anders Magnusson - Ledamot

 

Therese Persson - Ledamot

 

Robert Magnusson - Ledamot HSB Mälardalen

 

Valberedningen

Håkan Lööw (ordförande)

Börge Ahl

Katarina Bergström

 

Föreningsrevisor

Anna-Greta Söderberg/Lööw (Revisor)

Birgitta Österberg  (Suppleant)