B1153F24-C3D0-4C16-BB54-FCDA83EDE001

STÄDDAG 

SÖNDAG 26/9-21

Samling: kl 10:00

Plats: Hedenhös Förskolan 

Välkommna 

 


 

Pga COVID19 är det förnärvarande INTE möjligt att hyra bastu, övernattninsrummet och föreningslokalen. Mer information kommer när det blir aktuellt för uthyrning igen

  


  

VI FINNS MED PÅ FACEBOOK

ÄR DU BOENDE I BRF HEDENHUS KAN DU GÅ MED I VÅR SLUTNA FACEBOOK GRUPP.

Sök på BRF Hedenhus och begär att få bli medlem.

  


 

UTHYRNING AV ÖVERNATTNINGSRUM ELLER FÖRENINGSLOKAL 

Övernattningrummet:  150 kr/natt 

Föreningslokalen :  300 kr/dag

Nu finns det möjlighet att hyra bord och stolar: 300 kr/dag

 

Kontakta Anders Magnusson tel: 0730/628445 för mer info

 

 


 

STYRELSEN

Styrelsen håller oftast sammanträde andra torsdagen i månaden med uppehåll under sommar, jul och nyår. Mötena hålls i expeditionsbyggnaden bredvid förskolan/föreningsgården.

Styrelsens sammansättning

From Juni 2020 - Maj/Juni 2021

Anneli  Anneli Sundqvist - Ordförande     

             Mobilnr: 072-084 92 86, annelisundqvist@hotmail.com

 Leif Leif Yngström - Vice Ordförande  

             Mobilnr: 070-6631954        

14  Kenth Eriksson - Sekreterare

C:UsersAstDesktopAlmaz bild  Almaz Ahl - Ledamot

EG Ermina Gacic - Ledamot

 

Anders Magnusson - Ledamot

Jan Hermez - Ledamot

Helena Wistrand - Ledamot HSB Mälardalen

 

Valberedningen

Håkan Lööw (ordförande och sammankallande)

Kenneth Sundqvist

Katarina Bergström

 

Föreningsrevisor

Anna-Greta Söderberg/Lööw (Revisor)

Birgitta Österberg  (Suppleant)