Valberedningen har som utgångspunkt för  sitt arbete att se på:

- hur styrelsen fungerar, både med avseende på förvaltningen och gällande samarbetet inom styrelsen

- att styrelsen bör ha representation från samtliga gator i området (Anna Lisa Forssberger, Anna Lenah Elgström och Greta Adrian)

- att styrelsen bör ha spridning i ålder, kön och etnicitet

 

Vi som är valda att arbeta i valberedningen är:

 

Håkan Lööw - ordförande och boende på Greta Adrians väg, telefon 019 - 250149

Börge Ahl - boende på Anna Lenah Elgströms väg, telefon 019-250106

Katarina Bergström - boende på Anna Lenah Elgströms väg 34, telefon 070-760 40 80