Att äga en bostadsrätt

Ansvar

I  bostadsrättsföreningen Brf Hedenhus äger medlemmarna föreningens tillgångar tillsammans. Alla har ansvar för sin lägenhet likväl som för utemiljön (dvs t ex din gräsmatta, häckar och växter) och våra gemensamma lokaler.

Föreningens kostnader delas av medlemmarna och betalas som boendekostnader.

Utbyggnader och förändringar av fastigheten

För eventuella planerade utbyggnader och/eller förändringar, krävs det i många fall byggnadslov. Du måste kontrollera med Örebro Kommun om vad som gäller.

FÖRE start av ev. utbyggnader eller stora förändringar av och i anslutning till din lägenhet, MÅSTE du har tillstånd från Styrelsen.

 

 

Parkering

Bilparkering/garage
Vill du hyra parkeringsplats eller garage kontaktar du vår vicevärd.
Du som bor i området får inte använda dig av gästparkeringen för uppställning av din bil eller annat fordon. Släp och husvagn ska inte parkeras på bilparkering.

Husvagnsparkering
Husvagnsparkering finns för uthyrning, kontakta vicevärden för information.

Gästparkering
Våra gästparkeringarna finns på olika platser inom vårt bostadsområde

Läs även vår policy för parkering och garage.

Expeditionen / Vice värden

Expeditionen

Stefan Gollner har jobbat som fastighetsskötare sedan 1993 och sedan 1999 har han verkat som vicevärd och fastighetsskötare i Brf Hedenhus.
Stefan kan du träffa varje tisdag mellan kl. 18.30-19.30 i föreningsexpeditionen eller kan då också nås på tel. 019-25 42 80.
Övriga tider kan du lämna ett meddelande på telefonsvarare eller mejla på brfhedenhus@comhem.se.
Du är alltid välkommen att ställa frågor eller framföra synpunkter angående t ex trivsel och skötsel av vårt bostadsområde.

Vice Värden nås även på 070-482 27 33. Samtal på kvällar och helger bara vid akuta fel och endast på mobiltelefonen.

Om du får en vattenläcka i din lägenhet så finns huvudkranen i tvättstugans nedre skåp. Det är kranen som är märkt med kallvatten som finns längst ner mot golvet. Är du osäker på kranens placering ta gärna hjälp av någon granne eller någon i styrelsen.

 

Årsstämman

Årsstämman/föreningsstämman, som hålls en gång om året i maj eller juni månad, är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening.

På stämman har ALLA MEDLEMMAR rätt att rösta och varje lägenhet/hushåll har en röst. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning. Här kan du som medlem påverka din förening.

Styrelsen leder föreningsarbetet mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen. På föreningsstämman fastställs årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning, avskrivningar, motioner mm.

Sista datum för att lämna in din motion till årsstämman är den 28 februari.

Välkommen till Årsstämman!